Χορηγούμε διαδικτυακά αξιόπιστα τεστ ανίχνευσης κλίσεων και ενδιαφερόντων, τα οποία σε συνδυασμό με τη Συμβουλευτική υποστήριξη βοηθούν στην επιλογή της πλέον ενδεδειγμένης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής επιλογής.

Η έκθεση αποτελεσμάτων του τεστ θα σου προτείνει Επιστημονικό Πεδίο, σπουδές και επαγγέλματα που ταιριάζουν στο προφίλ σου, καθώς και ανάλογα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Το τεστ αποτελεί χρήσιμο εργαλείο τόσο για τον σύμβουλο όσο και για εκείνον που το συμπληρώνει, ώστε στη συνέχεια να αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής και να στηρίξει τις τελικές επιλογές.

Διάρκεια: Η συμπλήρωση του Τεστ χρειάζεται 20΄- 40΄λεπτά.