Βιογραφικό

Η Καλλιόπη (Πώλα) Κομνηνού είναι Κοινωνιολόγος με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες Αγωγής -Ειδική Εκπαίδευση και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα Παιδαγωγικά στη Συμβουλευτική και τον  Προσανατολισμό.

Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Ενηλίκων, Στέλεχος Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ατομικής και ομαδικής στήριξης και είναι ενταγμένη στο Μητρώο Κύριου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ.
Έχει εργαστεί ως Επιστημονικά Υπεύθυνη και ως Στέλεχος στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προώθησης ανέργων στην αγορά εργασίας, καθώς και ως εκπαιδεύτρια σε επιμορφωτικά προγράμματα.
Διαθέτει πολυάριθμες συμμετοχές με εισήγηση σε  ελληνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια  συνέδρια, καθώς και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά.
Από το 1996 εργάζεται ως μέλος της Επιστημονικής Ομάδας στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία».

Τέλος διατηρεί Ιδιωτικό γραφείο ως Κοινωνιολόγος της Εργασίας, στο πλαίσιο του οποίου δραστηριοποιείται στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας μέσω εξατομικευμένων συναντήσεων.

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας συνιστά μια κρίσιμη διαδικασία σχεδιασμού ακαδημαϊκών και επαγγελματικών διαδρομών, συμβατών με την προσωπικότητα του ατόμου αλλά και με τα νέα δεδομένα στο εργασιακό τοπίο.

Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από γρήγορες ανακατατάξεις στο προφίλ των επαγγελμάτων,  άρα και στο προφίλ των απαιτούμενων εκπαιδευτικών δεξιοτήτων. Η τεχνολογία οδηγεί σε διαφορετικές εξειδικεύσεις, ενώ η αγορά εργασίας απαιτεί συχνά  διεπιστημονικές συνεργασίες. Οι σπουδές παύουν πια να οδηγούν σε ένα και μοναδικό επάγγελμα, καθώς μέσα από εναλλακτικές ακαδημαϊκές διαδρομές και επαγγελματικές πιστοποιήσεις, ενδέχεται να οδηγηθούμε και  σε εναλλακτικές καριέρες.

Συνεπώς η συμβουλευτική σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού συνιστά σήμερα περισσότερο από ποτέ, μια σημαντική  διαδικασία στην επιλογή των κατάλληλων σπουδών, με στόχο να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές επαγγελματικές προοπτικές, σύμφωνα πάντα με την προσωπικότητα, τις αξίες και τα ενδιαφέροντα  του ατόμου.

Ιδιαίτερα για τους έφηβους μαθητές, συνιστά το πρώτο κρίσιμο βήμα στον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, ενώ για τους φοιτητές αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό  ακαδημαϊκό σταθμό.