Ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού για ενήλικες

Απευθύνεται σε ενήλικες που αναζητούν νέες δυνατότητες σχετικά με την καριέρα τους ή και αλλαγές στην επαγγελματική τους πραγματικότητα.

Σήμερα η ενηλικιότητα παύει να σηματοδοτεί το τέλος της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής μας προόδου. Αντίθετα η Διά Βίου Μάθηση, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, συνιστά αναγκαιότητα αλλά πολλές φορές και διέξοδο προς νέες ή εναλλακτικές καριέρες.

Στο CAREER choice στηρίζουμε τους ανθρώπους:
• να ανακαλύψουν τις δυνάμεις τους
• να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους
• να βελτιώσουν την προσωπικότητά τους και να ανακαλύψουν επιπλέον δυνατότητες
• να δρομολογήσουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αλλαγές, με τρόπο που θα τους κάνει να νιώθουν ασφάλεια σε κάθε τους βήμα.

Συμβουλευτική, Πληροφόρηση και Ψυχομετρικά Εργαλεία (Test) προσαρμοσμένα για ενηλίκους αποτελούν τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στη συνεργασία μας με τους ενηλίκους.