Ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού για φοιτητές

  • Σε ποιους απευθύνεται

Σε φοιτητές και αποφοίτους:
• Που αναζητούν τις καλύτερες δυνατές επιλογές για να σχεδιάσουν τα επόμενα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά τους βήματα.
• Που διερευνούν εναλλακτικές καριέρες μετά την αποφοίτηση.
• Που αναζητούν το κατάλληλο Μεταπτυχιακό.
• Που επιθυμούν εξειδίκευση
• Που χρειάζονται πληροφόρηση για Σπουδές, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Προγράμματα Κατάρτισης.

Πώς υλοποιείται

• Με εξατομικευμένη συμβουλευτική διερεύνησης των προσωπικών ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων, υπεύθυνη πληροφόρηση, έρευνα και αξιολόγηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων
• Μέσω αξιοποίησης των προσόντων, των ενδιαφερόντων και των επαγγελματικών στόχων, θα συνδιαμορφωθούν εξατομικευμένες προτάσεις για μεταπτυχιακά προγράμματα ή επαγγελματικές πιστοποιήσεις που ταιριάζουν στο προφίλ, τις οικονομικές δυνατότητες και τις προσδοκίες.