Ατομικό πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές

 • Σε ποιους απευθύνεται

Σε μαθητές που ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους και τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και να πληροφορηθούν υπεύθυνα για τις Κατευθύνσεις, τα Επιστημονικά Πεδία, τις Σχολές, τα ΙΕΚ, τα Πανεπιστήμια.

Σε γονείς που θέλουν να μάθουν τις διαθέσιμες επιλογές για τη σταδιοδρομία των παιδιών τους, να ενημερωθούν για το σύστημα των Πανελληνίων και να πληροφορηθούν για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις εναλλακτικές επιλογές μετά τις Πανελλήνιες.

 • Πως υλοποιείται;

Πριν τη συνάντηση με τον σύμβουλο, διεξάγεται διαδικτυακά το ερωτηματολόγιο (test) Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στη συνέχεια και αφού  ο σύμβουλος μελετήσει τα αποτελέσματα της ατομικής έκθεσης του test, ακολουθεί  εξατομικευμένη συνεδρία με τον μαθητή και τους γονείς του.

 • Ποια είναι η ιδανική ηλικία;

Από τη Γ’ Γυμνασίου είναι κατάλληλη περίοδος για έναρξη του επαγγελματικού προσανατολισμού, ώστε σταδιακά να νιώσω σίγουρος για τις επιλογές μου

Αξιοποιώ το πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού ανάλογα με την τάξη μου

Στην Γ΄ Γυμνασίου

 • Ενημερώνομαι για το Λύκειο
 • Επιλέγω σχολείο (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

Στην Α΄ Λυκείου

 • Ανακαλύπτω τις κλίσεις μου και τα ενδιαφέροντά μου
 • Ενημερώνομαι για το σύστημα Πανελλαδικών εξετάσεων

Στη Β΄ Λυκείου

 • Επιλέγω Κατεύθυνση (Θετική –Θεωρητική)
 • Επιλέγω Επιστημονικό Πεδίο
 • Ενημερώνομαι για τις σχολές και τις προοπτικές τους

Στη Γ΄ Λυκείου

 • Μετά τις Πανελλήνιες συμπληρώνω το Μηχανογραφικό μου
 • Ενημερώνομαι για τις εναλλακτικές επιλογές μου