Πρόγραμμα διαχείρισης χρόνου

Η διαχείριση και αποτελεσματική αξιοποίηση  χρόνου αποτελεί προϋπόθεση επίτευξης των στόχων μας και οδηγεί σε αυξημένη αποδοτικότητα, σε αίσθηση ελέγχου των υποχρεώσεών μας και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοαποτελεσματικότητας. Ταυτόχρονα μειώνει το στρες και αυξάνει τον ελεύθερο χρόνο.

Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες αναδεικνύεται σε απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία.

Στο CAREER choice σχεδιάζουμε ατομικό πρόγραμμα διαχείρισης χρόνου-μελέτης σε συνεργασία με τον μαθητή, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του, στο ιδιαίτερο προφίλ του και στις υποχρεώσεις του. Στόχος είναι η συστηματοποιημένη μελέτη με ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας.

Διάρκεια: 3 με 4 συνεδρίες κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.